Urząd Stanu Cywilnego Tuczno

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Tuczno 78-640, woj. zachodniopomorskie
ul. Wolności 6
tel.: 67-2508185
http://www.tuczno.pl
urzad@tuczno.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Tuczno
Do najważniejszych obowiązków narzeczonych przed ślubem cywilnym w Urzędzie Stanu Cywilnego Gminy Tuczno należy osobiste stawienie się u kierownika urzędu przynajmniej 31 dni przed ślubem i złożenie zapewnienia o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa. Nupturienci muszą mieć ze sobą dowody osobiste, jest to wymagane też w dniu ceremonii i dotyczy także dwóch wskazanych wcześniej świadków. Ze względu na malownicze położenie Tuczna w województwie zachodniopomorskim, popularne są tam śluby w plenerze. Niekonwencjonalna ceremonia podlega opłacie urzędowej 1000 zł oraz wymaga zgody urzędnika. Ślub cywilny polega na złożeniu zgodnych oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński i złożeniu podpisów pod aktem małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 258

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa zachodniopomorskiego
Top