Urząd Stanu Cywilnego Golczewo

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Golczewo 72-400, woj. zachodniopomorskie
ul. Zwycięstwa 23
tel.: 91-3860127
http://www.bip.golczewo.pl
urzad@golczewo.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Golczewo
Przed wizytą w Urzędzie należy przygotować dowody osobiste, potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej oraz dodatkowy wniosek, jeśli planujemy ślub w plenerze. O dodatkowe dokumenty muszą się postarać rozwodnicy, wdowcy, cudzoziemcy i niepełnoletnie kobiety, które ukończyły 16 rok życia. Według procedur wizyta w Urzędzie musi się odbyć najpóźniej na 31 dni przez wybraną datą uroczystości. W jej trakcie w obecności Urzędnika ustalamy datę i miejsce ceremonii, dane świadków oraz nazwisko, jakie zamierzamy przyjąć po ślubie. Po zebraniu wszystkich potrzebnych informacji, urzędnik sporządzi zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które następnie wyda do podpisu. Dokument będzie ważny przez następne 6 miesięcy. Ostatnie formalności odbędą się już w dniu ślubu. Para młoda i świadkowie proszeni są o zabranie dowodów osobistych i zjawienie się wcześniej, by podpisać protokół. Ceremonia trwa kilkanaście minut, po jej zakończeniu nowożeńcy otrzymują akt zawarcia małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 460

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa zachodniopomorskiego
Top