Urząd Stanu Cywilnego Białogard

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Białogard 78-200, woj. zachodniopomorskie
Plac Wolności 4/5
tel.: 94-3122085
http://www.bialogard.info
um.kierownik.usc@bialogard.info
Urząd Stanu Cywilnego - Białogard
W przypadku ślubu cywilnego zapraszamy na Plac Wolności 4/5 w Białogradzie bądź zalecamy udanie się do dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce i złożenie tam wniosku. Możliwe jest zawarcie związku małżeńskiego w plenerze za odpowiednią opłatą, przy czym należy uprzednio uzyskać zgodę kierownika USC i zapewnić spełnienie warunków bezpieczeństwa oraz powagi miejsca. Wniosek należy złożyć minimum 31 dni przed planowaną datą zawarcia małżeństwa. Możliwe jest skrócenie czasu oczekiwania w wyjątkowych przypadkach. Przy jego składaniu muszą być obecni oboje narzeczeni. Po okazaniu dokumentów potwierdzających tożsamość, pracownik USC przeprowadzi wywiad, celem wyeliminowania przeciwwskazań do zawarcia ślubu. W dniu zawarcia związku małżeńskiego przyszli małżonkowie i ich świadkowie (zaopatrzeni w dokumenty tożsamości) muszą przybyć na miejsce uroczystości 15 minut wcześniej. Po zakończeniu zaślubin kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wręczy odpis aktu małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 555

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa zachodniopomorskiego
Top