Urząd Stanu Cywilnego Czyże

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Czyże 17-207, woj. podlaskie
Czyże 98
tel.: 85-6818998
http://www.ugczyze.pl
ugczyze@ugczyze.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Czyże
Terminowość w administracji to podstawa, dlatego należy pamiętać, że przed upływem 31 dni przed datą zawarcia związku małżeńskiego partnerzy zobowiązani są stawić się do Urzędu Stanu Cywilnego z ważnym dowodem tożsamości. Urzędnik wówczas musi doprecyzować kilka kwestii takich jak ewentualna zmiana nazwiska, dziedziczenie nazwiska przez dzieci, oraz stwierdza, że nie ma żadnych formalnych przeszkód, aby zawrzeć związek małżeński. Sam ceremoniał ślubny może odbyć się w Urzędzie Stanu Cywilnego (niekoniecznie w miejscu zamieszkania czy zameldowania, któregoś z partnerów) lub na wniosek młodej pracy w innym, wyznaczonym miejscu. W dniu samego ślubu, młodzi i świadkowie muszą przyjść 15 minut przed właściwym rozpoczęciem, aby podpisać dokumenty. Potem następuje najważniejsza ceremonia, która kończy się uzyskaniem aktu zawarcia małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 542

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podlaskiego
Top