Urząd Stanu Cywilnego Trzebielino

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Trzebielino 77-235, woj. pomorskie
Trzebielino 7 A
tel.: 59-8580253 wew. 27
http://www.trzebielino.pl
l.zoppa@trzebielino.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Trzebielino
Urząd Stanu Cywilnego w Gminie Trzebielino, w którym narzeczeni załatwią wszystkie sprawy dotyczące ślubu cywilnego znajduje się pod adresem Trzebielino 7A. Zgłaszając zamiar wstąpienia w związek małżeński, nupturienci muszą mieć ze sobą dowody osobiste. Do niezbędnych dokumentów należą także: odpisy aktów urodzenia, orzeczenie rozwodu lub akt zgonu poprzedniego małżonka, potwierdzenie opłaty za akt małżeństwa (84 zł). Podczas rozmowy z kierownikiem USC ustalany jest brak przeszkód do zawarcia małżeństwa, następnie zostaje to potwierdzone na piśmie. Ślub cywilnym z zasady jest bezpłatny, wszelkie koszty związane są z dodatkową oprawą, wystrojem sali ślubów lub organizacją ceremonii poza urzędem (ustawowa opłata 1000 zł). W dniu ceremonii niezbędna jest obecność dwóch pełnoletnich świadków.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 461

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa pomorskiego
Top