Urząd Stanu Cywilnego Nowa Karczma

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Nowa Karczma 83-404, woj. pomorskie
Kościerska 9
tel.: 58-6800474
http://www.nowakarczma.pl
urzad@nowakarczma.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Nowa Karczma
W dniu ślubu narzeczeni i ich świadkowie powinni stawić się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowej Karczmie przy ul. Kościerskiej 9 kilkanaście minut przed wyznaczoną godziną ślubu z dowodami osobistymi. Prawo daje młodym możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza salą urzędu. Jeśli planujecie skorzystać z tego przywileju, powinniście złożyć wniosek do kierownika USC właściwego dla miejsca, które wybraliście. Koszt ślubu w plenerze to 1000 zł. Ceremonia ślubna składa się z wygłoszenia mowy przez urzędnika, złożenia przysięgi oraz podpisania oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Po ślubie kierownik sporządza akt małżeństwa. Odpis młodzi otrzymują bezpłatnie. USC w Nowej Karczmie zawsze stara się dopasować do planów narzeczonych w kwestii terminu, jeśli jednak z jakichś przyczyn dany urząd nie będzie mógł spełnić Waszych oczekiwań, możliwe jest zawarcie małżeństwa w innym USC w Polsce - nie obowiązuje bowiem rejonizacja.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 690

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa pomorskiego
Top