Urząd Stanu Cywilnego Linia

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Linia 84-223, woj. pomorskie
Turystyczna 15
tel.: 58-6768569
http://www.bip-ug-linia.pl
usc@gminalinia.com.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Linia
Jeśli chcą Państwo złożyć przysięgę małżeńską w Urzędzie Stanu Cywilnego, można to zrobić w dowolnym odziale, niekoniecznie w miejscu zamieszkania któregokolwiek z przyszłych małżonków. By cały proces przygotowań prawnych mógł przebiec sprawnie, należy miesiąc wcześniej przed planowaną ceremonią dostarczyć wskazane dokumenty. Będą nimi z pewnością dowody osobiste oraz skrócone akty urodzenia, które stanowią podstawę do weryfikacji wszelkich przeciwskazań. Istnieją także przypadki, w których należy okazać akt zgonu byłego małżonka, sądowe potwierdzenie zerwania związku małżeńskiegio, pozwolenie sądu w przypadku niepełnoletnosći i lub ubezwłasnowolnienia. Jeśli Urzędnik stwierdzi, że nie ma przeszkód do zaślubin, wyznaczy datę i godzinę następnej wizyty w Urzędzie, która będzie jednocześnie dniem złożenia przysięgi małżeńskiej.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 474

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa pomorskiego
Top