Urząd Stanu Cywilnego Kołczygłowy

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Kołczygłowy 77-140, woj. pomorskie
Słupska 56
tel.: 59-8213913
http://www.bip.kolczyglowy.pl
ug@kolczyglowy.pl,
Urząd Stanu Cywilnego - Kołczygłowy
Jeśli chcecie wziąć ślubu cywilny, wybierzcie się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu uzyskania zaświadczenia o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Nie jest to trudne, ponieważ wystarczy zabrać ze sobą dokument tożsamości i spełniać kilka podstawowych warunków. Musicie być pełnoletni i nie możecie być ze sobą spokrewnieni. Związku małżeńskiego nie może również zawrzeć osoba adoptująca i adoptowana, a także osoba, która aktualnie znajduje się w związku małżeńskim. Kobiety między 16 a 18 rokiem wyjątkowo mogą być dopuszczone do zawarcia małżeństwa, ale tylko, jeśli zgodę na to wyrazi sąd rodzinny. Sama ceremonia prowadzona jest przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Para młoda powtarza słowa przysięgi, a następnie składa podpisy na akcie ślubu. Zaraz po ślubie można odebrać stosowny dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 456

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa pomorskiego
Top