Urząd Stanu Cywilnego Kępice

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Kępice 77-230, woj. pomorskie
Niepodległości 6
tel.: 59-8576621
http://www.kepice.pl
poczta@kepice.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Kępice
Pierwsza wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego powinna się odbyć 31 dni przed ślubem. Związek małżeński mogą zawierać osoby, które ukończyły 18 rok życia lub panie po szesnastym roku życia, które otrzymały stosowną zgodę sądu. Do urzędu należy zabrać dokumenty tożsamości. Na miejscu podpisujemy zaświadczenia o tym, że nie występują okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego, czyli pokrewieństwo, pozostanie w stosunku przysposobienia względem siebie, ubezwłasnowolnienie. W Polsce można zdecydować się na ślub w plenerze, po uprzednim złożeniu stosownego wniosku. Ta opcja jest dodatkowo płatna. Koszt ceremonii poza urzędem to tysiąc złotych. Na organizacyjnym spotkaniu ustalane są również nazwiska, których para będzie używać po ślubie. Ostatnia sprawa to zgłoszenie nazwisk świadków. Powinno nastąpić to najpóźniej na tydzień przed wstąpieniem w związek małżeński. Prosimy, aby para młoda oraz świadkowi w uroczystym dniu stawili się do urzędu 30 minut wcześniej, w celu potwierdzenia danych osobowych.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 481

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa pomorskiego
Top