Urząd Stanu Cywilnego Lubichowo

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Lubichowo 83-240, woj. pomorskie
Zblewska 8
tel.: 58-5885226 w. 40
http://www.bip.lubichowo.pl
kierownikusclubichowo@wp.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Lubichowo
Urząd Stanu Cywilnego pragnie jak najbardziej ułatwić Państwu dopełnienie formalności towarzyszących ślubowi cywilnemu. Aby jednak mógł to zrobić, powinni państwo zgłosić się tam z odpowiednimi dokumentami minimum 31 dni wcześniej. Urzędnik poprosi Państwa o ukazanie skróconych aktów urodzenia oraz dowodów tożsamości. Należy pamiętać, że Młoda Para powinna mieć ukończone 18 lat bądź posiadać odpowiednie orzeczenie sądu. Jeśli nie wystąpi żaden powód uniemożliwiający zawarcie związku małżeńskiego jak na przykład bliskie pokrewieństwo, kolejnym krokiem jest już sama uroczystość. Państwo Młodzi w obecności zaproszonych gości złożą przysięgę małżeńską oraz wręczą sobie obrączki. Fakt ten zostanie potwierdzony wręczonym przez urzędnika uroczystym aktem ślubu. Młoda Para i świadkowie powinni posiadać przy sobie dowody osobiste.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 551

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa pomorskiego
Top