Urząd Stanu Cywilnego Cedry Wielkie

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Cedry Wielkie 83-020, woj. pomorskie
ul. M.Płażyńskiego 16
tel.: 58-6922044
http://www.cedry-wielkie.pl
ela.mieszczak@cedry-wielkie.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Cedry Wielkie
Urząd Stanu Cywilnego w Cedrach Wielkich przy ul.Płażyńskiego 16 zaprasza do złożenia dokumentów koniecznych do wstąpienia w związek małżeński. Powinno to nastąpić najpóźniej 31 dni przed zaślubinami. Ich miejsce może być poza murami USC za dodatkową opłatą i po otrzymaniu zgody kierownika danego USC. Aby pozwolenie otrzymać, lokalizacja musi być bezpieczna dla uczestników oraz spełnić wymóg elegancji tego typu uroczystości. Na pierwszym spotkaniu w Urzędzie narzeczeni zobowiązani są przedłożyć dokumenty potwierdzające tożsamość. Jeśli nie będzie przeciwwskazań do zaślubin, młodzi będą mogli dalej przygotowywać się do wymarzonego dnia bez obaw o procedury. W dniu ceremonii para młoda i ich świadkowie powinni stawić się na miejscu kilkanaście minut wcześniej, a także mieć ze sobą dokumenty tożsamości. Po złożeniu przysięgi małżonkowie otrzymają odpis aktu małżeństwa.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 1068

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa pomorskiego
Top