Urząd Stanu Cywilnego Brusy

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Brusy 89-632, woj. pomorskie
ul. Na Zaborach 1
tel.: 52-3969382
http://www.brusy.pl
um@brusy.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Brusy
Śluby mogą odbywać się w Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie całego kraju, jak również w plenerze, po porozumieniu z najbliższym urzędem. Należy jednak pamiętać, że miejsce to powinno mieć charakter nieco elegancki i spełniać wymogi bezpieczeństwa. Pierwsza wizyta w USC musi nastąpić z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Wymagane jest wówczas okazanie dokumentów osobistych, np. paszportu lub dowodu. W trakcie krótkiej rozmowy urzędnik przeprowadza wywiad celem eliminacji ewentualnych przeciwwskazań do formalizacji związku. W dniu ceremonii młoda para oraz świadkowie muszą stawić się odpowiednio wcześniej z niezbędnymi dokumentami, aby uzupełnić protokoły. Po powiedzeniu przysłowiowego „TAK”, nowożeńcy dostaną odpis aktu ślubu, który będzie dokumentem potwierdzającym ich związek małżeński.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 606

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa pomorskiego
Top