Urząd Stanu Cywilnego Debrzno

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Debrzno 77-310, woj. pomorskie
Traugutta 2
tel.: 59-8335204 wew. 56
http://www.debrzno.pl
urzad@debrzno.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Debrzno
Para młoda do Urzędu Stanu Cywilnego musi się zgłosić co najmniej miesiąc przed datą ślubu. Urząd w którym chcą zawrzeć związek małżeński wybierają według własnej woli. Ceremonia ta może odbyć się również w innym, wymarzonym przez nich miejscu. Jednak musi ono spełniać pewne kryteria. Na wniosek złożony przez zainteresowanych, kierownik Urzędu wydaje decyzję czy w tych okolicznościach można udzielić ślubu. Zgłaszając się do Urzędu należy pamiętać o zabraniu ze sobą ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Tam młodzi składają oświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Odpis aktu małżeństwa młodzi otrzymują zaraz po ślubie, na który wraz ze świadkami muszą stawić się kilkanaście minut wcześniej aby podpisać protokół i uzupełnić dokumentacje, nie zapominając o dowodach osobistych.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 578

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa pomorskiego
Top