Urząd Stanu Cywilnego Dębnica Kaszubska

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Dębnica Kaszubska 76-248, woj. pomorskie
Zjednoczenia 16 A
tel.: 59-8132325
http://www.debnica.pl
k.szczecina@debnica.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Dębnica Kaszubska
W Polsce ślub cywilny mogą wziąć osoby dorosłe, nie będące w związku małżeńskim, nie spokrewnione i spowinowacone ze sobą w linii prostej i nie będące w stosunku przysposobienia. Pierwszym krokiem jest udanie się narzeczonych do Urzędu Stanu Cywilnego. Formalności muszą być załatwione najpóźniej miesiąc przed ślubem, którego dokładna data, godzina i miejsce jest ustalana na spotkaniu z urzędnikiem. Para musi okazać dokument tożsamości i uzyskać zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Opłata skarbowa, którą należy wnieść zależy od tego czy uroczystość odbywa się w Urzędzie czy w plenerze. Ceremonia w obecności świadków i kierownika trwa około 15 minut. Po złożeniu przysięgi i nałożeniu obrączek, podpisuje się akt, na mocy którego para formalnie staje się małżeństwem.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 504

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa pomorskiego
Top