Urząd Stanu Cywilnego Gdynia

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Gdynia 81-382, woj. pomorskie
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
tel.: 58-6688110
http://www.gdynia.pl
usc@gdynia.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Gdynia
Trzymanie się terminów to gwarancja sukcesu w planowaniu ślubu. Dotyczy to także wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego. Powinna się odbyć nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 31 dni przed planowanym dniem ceremonii. Na miejscu musimy się stawić osobiście wraz z aktualnymi dowodami osobistymi lub paszportami. Do odpisów aktów urodzenia Urząd ma dostęp poprzez system elektroniczny. Spotkanie z urzędnikiem potrwa nie dłużej, niż pół godziny, co wystarczy, by załatwić takie kwestie, jak data i miejsce uroczystości, nazwisko przyszłym małżonków oraz ich dzieci, a także dane świadków. Po rozmowie urzędnik sporządzi zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które należy podpisać. Opłatę skarbową możemy uregulować w kasie Urzędu lub przelewem. Ostatnie dokumenty będziemy podpisywać już w dniu ślubu. Ceremonię poprowadzi Naczelnik Urzędu Stanu Cywilnego, po której otrzymamy akt małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 650

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa pomorskiego
Top