Urząd Stanu Cywilnego Trąbki Wielkie

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Trąbki Wielkie 83-034, woj. pomorskie
Gdańska 12
tel.: 58-6837003
http://www.trabkiw.gov.pl
usc@trabkiw.ug.gov.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Trąbki Wielkie
Ceremonia ślubu cywilnego w Gminie Trąbki Wielkie, woj.pomorskie, tradycyjnie odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego na ulicy Gdańskiej 12. Warunki jakie muszą spełnić narzeczeni, aby ślub był możliwy to: pełnoletność obojga narzeczonych, potwierdzenie danych osobowych dowodem osobistym (lub paszportem), uiszczenie opłaty skarbowej za akt ślubu, pisemne zapewnienie o braku przeciwwskazań dotyczących zawarcia małżeństwa, wybór przyszłego nazwiska oraz wybór dwóch świadków. Akt małżeństwa kosztuje obecnie 84 zł, a w przypadku ceremonii poza USC, pobierana jest opłata dodatkowa, 1000 zł. Aby ślub cywilny mógł odbyć się poza urzędem, miejsce musi spełniać warunki bezpieczeństwa zgromadzonych oraz zachowania uroczystej formy ceremonii. Ślub cywilny możliwy jest po upływie minimum 31 dni od wykonania powyższych czynności.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 568

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa pomorskiego
Top