Urząd Stanu Cywilnego

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
23-107, woj. lubelskie
Strzyżewice 109
tel.: 81 566 96 00
http://www.strzyzewice.lubelskie.pl
strzyzewice@lubelskie.pl
Urząd Stanu Cywilnego -
Urząd Stanu Cywilnego w Strzyżewicach 109 jest odpowiedzialny za wszystkie procedury związane ze ślubem cywilnym. O woli zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni powinni poinformować kierownika USC w godzinach jego urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30, a we wtorki do 16. Podczas spotkania składane są akty urodzenia i ewentualne akty potwierdzające stan cywilny, a także wypełniane zapewnienie o braku przeszkód do wstąpienia w związek małżeński. Ważne są też opłaty: obowiązkowa za akt małżeństwa (84 zł), dodatkowa za ślub poza USC (1000 zł). Wszystkie formalności powinny być dopełnione najpóźniej 31 dni przed ślubem. Ceremonia ślubu musi odbywać się w miejscu zapewniającym jej podniosły charakter. Obok bezpieczeństwa, jest to jeden z warunków, które musi spełniać wybrana przez narzeczonych lokalizacja.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 147

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa lubelskiego
Top