Urząd Stanu Cywilnego Ułęż

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Ułęż 08-504, woj. lubelskie
Ułęż 168
tel.: 81 866 70 28
http://www.ulez.eurzad.eu
gmina@ulez.eurzad.eu
Urząd Stanu Cywilnego - Ułęż
Urząd Stanu Cywilnego w Gminie Ułęż mieście się pod adresem Ułęż 168. Brak rejonizacji daje możliwość pobrania się tam parom, dla których nie jest to rodzimy urząd. Do kierownika urzędu trzeba udać się przynajmniej 31 dni przed planowanym terminem ślubu i złożyć zapewnienie o braku wiedzy na temat wszelkich przeszkód do zawarcia małżeństwa. Ponadto do załatwienia formalności potrzebne będą ważne dowody osobiste i akty urodzenia. Dodatkowy wniosek składany jest w przypadku organizacji ślubu cywilnego w plenerze, czy innej niż sala ślubów lokalizacji. Taka forma ceremonii podlega opłacie urzędowej 1000 zł. Ślub cywilny trwa około 30 minut, polega na złożeniu przez narzeczonych, w obecności urzędnika i dwóch dorosłych świadków, oświadczenia oraz podpisu pod aktem małżeństwa. Na ceremonii mogą być obecni zaproszeni goście.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 651

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa lubelskiego
Top