Urząd Stanu Cywilnego Leśniowice

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Leśniowice 22-122, woj. lubelskie
Leśniowice 21 a
tel.: 82 567 54 29
http://www.lesniowice.lubelskie.pl
lesniowice@zgwrp.org.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Leśniowice
By droga przez buirokację, niezbędna do złożenia przysięgi małżeńskiej w Urzędzie Stanu Cywilnego była jak najmniej kłopotliwa, narzeczeni powinni zjawić się w Urzędzie nie później niż miesiąc od planowanego wydarzenia. Ślub może zostać udzielony osobom pełnoletnim lub posiadającym odpowiednie uprawnienia, narzeczonym nie funkcjonującym w żadnym innym związku małżeńskim, cudzoziemcom posiadającym dowód tożsamości lub Kartę Polaka oraz zaświadczenie o braku sprzeczności co do prawa cywilnego w rodzimym kraju. Ponadto przy pierwszej wizycie w Urzędzie, zostaną Państwo poproszeni o okazanie dowodów osobistych oraz skróconych aktów urodzenia, to podstawowe dokumenty umożliwiające przeprowadzenie wstępnycj weryfikacji, Jeśli nie pojawiły się przeciwskazania prawne, kolejną datą wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego będzie dzień ceremonii.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 486

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa lubelskiego
Top