Urząd Stanu Cywilnego Izbica-Wieś

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Izbica-Wieś 22-375, woj. lubelskie
ul. Gminna 4
tel.: 84 618 30 34
http://www.izbica.ug.mbnet.pl
ugizbica@mbnet.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Izbica-Wieś
Wizyta w urzędzie powinna zostać zaplanowana nie wcześniej niż 3 miesiące, lecz również nie później niż 31 dni przed ceremonią. Im wcześniej ustalimy datę ślubu, tym większa szansa na to, że dostępna będzie ta, na której najbardziej nam zależy. Podczas rozmowy z urzędnikiem wybieramy także miejsce uroczystości. Jeśli zdecydujemy się na ślub plenerowy, zostaniemy poproszeni o złożenie stosownego wniosku oraz uiszczenie wyższej opłaty skarbowej. W urzędzie podpiszemy również zaświadczenie o braku jakichkolwiek przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego. W dniu ślubu, wraz ze świadkami, w urzędzie lub innym ustalonym miejscu pojawić musimy się przynajmniej 30 minut wcześniej. Po okazaniu dowodów osobistych i spisaniu protokołu rozpoczyna się ceremonia. Ślubu udziela Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 437

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa lubelskiego
Top