Urząd Stanu Cywilnego Hanna

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Hanna 22-220, woj. lubelskie
Hanna 43 B
tel.: 83 379 80 15
http://www.gminahanna.pl
usc@gminahanna.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Hanna
Wizytę w urzędzie warto zaplanować zawczasu, aby mieć pewność, że wybrana przez nas data nie będzie zarezerwowana przez inną parę. Spotkanie odbyć powinno się nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 31 dni przed planowanym dniem ceremonii. Na miejscu narzeczeni muszą stawić się osobiście z ważnymi dokumentami tożsamości – dowodem osobistym lub paszportem. Po ustaleniu daty oraz miejsca uroczystości, a także nazwiska, jakie para nosić będzie po ślubie, urzędnik sporządza zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Jeśli para zdecyduje się na ślub plenerowy, złożyć musi odpowiedni wniosek, a koszty standardowej opłaty skarbowej wzrastają. Dodatkowych dokumentów wymaga się również od wdowców, rozwodników, cudzoziemców oraz kobiet między 16 a 18 rokiem życia. W dniu ceremonii młoda para i świadkowie stawić muszą się przynajmniej 20 minut wcześniej, by okazać dowody osobiste i spisać protokół. Ślub cywilny trwa kilkanaście minut.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 518

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa lubelskiego
Top