Urząd Stanu Cywilnego Sosnowica

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Sosnowica 21-230, woj. lubelskie
ul.Spokojna 10
tel.: 82 591 21 52
http://www.sosnowica.pl
so.sosnowica@op.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Sosnowica
Za przeprowadzenie ślubu cywilnego odpowiedzialny jest Urząd Stanu Cywilnego w Sosnowicy mieszczący się na ulicy Spokojnej 10. Brak rejonizacji umożliwia zawarcie małżeństwa w Sosnowicy nie tylko jej mieszkańcom. Przed ślubem narzeczeni powinni złożyć zapewnienie, że nie istnieją przeszkody, które uniemożliwiają im wstąpienie w związek małżeński. Jeśli sytuacja narzeczonych tego wymaga, należy dołączyć poprzednie akty małżeństwa z adnotacja o rozwodzie lub ustaniu. Dodatkowo przyszli małżonkowie muszą uregulować płatności: obowiązkowe 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa, opcjonalnie 1000 zł za ślub poza USC. Wszystkie formalności powinny być dokonane najpóźniej 31 dni przed zaplanowaną datą ślubu. Ślub cywilny przeprowadza kierownik USC w ustalonym miejscu, w obecności dwóch świadków.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 484

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa lubelskiego
Top