Urząd Stanu Cywilnego Sitno

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Sitno 22-425, woj. lubelskie
Sitno 73
tel.: 84 611-23-04
http://www.gmina.sitno.pl
z.malinowska@sitno.gmina.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Sitno
Organizacja ślubu cywilnego rozpoczyna się od wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego, który w Sitnie znajduje się pod adresem Sitno 73 .Deklaracje o chęci zawarcia małżeństwa, narzeczeni powinni złożyć minimum miesiąc i jeden dzień przed planowaną ceremonią. Nupturienci, do Urzędu Stanu Cywilnego muszą zabrać ze sobą dowód osobisty oraz skrócony odpis aktu urodzenia (w przypadku osób owdowiałych / rozwodników / cudzoziemców wymagane są także dodatkowe dokumenty). Podczas pierwszej wizyty narzeczeni uiszczają także opłatę skarbową (84 zł) oraz podejmują decyzję o nazwisku jakiej przyjmą oni oraz ich dzieci. Na świadków wskazują także dwie osoby, które ukończyły 18 lat. Czas trwania ślubu to ok.15-20 minut. Potwierdzeniem zawarcia małżeństwa jest podpisanie przez młodych, świadków oraz kierownika USC aktu małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 461

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa lubelskiego
Top