Urząd Stanu Cywilnego Wilkołaz Pierwszy

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Wilkołaz Pierwszy 23-212, woj. lubelskie
Pierwszy 9
tel.: 81 821 20 26
http://www.wilkolaz.pl
gmina@wilkolaz.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Wilkołaz Pierwszy
Brak rejonizacji pozwala na zawarcie związku małżeńskiego w dowolnym urzędzie. W lubelskiej gminie, pod adresem Wilkołaz Pierwszy 9 mieści się Urząd Stanu Cywilnego, który obsługuje nupturientów w dni robocze od 7:30 do 15:30, we wtorki od 8 do 16. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński jest możliwe od poniedziałku do piątku oraz w soboty, wystarczy podczas zgłaszania ślubu uzgodnić termin z kierownikiem USC. Władze urzędu mają prawo wyrazić lub nie, zgodę na ślub cywilny w plenerze, czy innym miejscu poza budynkiem USC. taka ceremonia podlega też opłacie 1000 zł. Od narzeczonych wymagane są dowody osobiste, akty urodzenia, potwierdzenie opłaty za akt ślubu oraz dane świadków. Te dwie osoby, muszą wraz z młodymi pojawić się kilka minut przed ślubem i okazać dowody osobiste lub paszporty.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 618

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa lubelskiego
Top