Urząd Stanu Cywilnego Niedrzwica Duża

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Niedrzwica Duża 24-220, woj. lubelskie
ul. Lubelska 30
tel.: 81 517 50 85
http://www.niedrzwicaduza.pl
info@niedrzwicaduza.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Niedrzwica Duża
Urząd Stanu Cywilnego w Niedrzwicy Dużej przy ul. Lubelskiej 30 umożliwia ślub cywilny wszystkim zainteresowanym, nie tylko mieszkańcom gminy (zniesiono zasadę rejonizacji). Aby dopełnić ślubnych formalności, trzeba zgłosić się osobiście do kierownika USC z dowodem osobistym oraz odpisem aktu urodzenia oraz dodatkowo dokumentem potwierdzającym rozwód lub zgon małżonka, jeśli narzeczeni byli uprzednio w związku małżeńskim. Zgłoszenie ślubu powinno nastąpić co najmniej na miesiąc przed wybraną datą. Jednak w uzasadnionych okolicznościach, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego ma moc skrócenia tego terminu. Kierownik ustala z nupturientami sprawy organizacyjne ceremonii (w tym ewentualny ślub poza urzędem), ale też konieczne jest określenie przyszłego nazwiska żony, czy wskazanie świadków ceremonii. Ślub w plenerze możliwy jest od 2015 i wiąże się z opłatą 1000 zł, pamiętajcie, że miejsce nie może być ekstremalne - musi spełniać warunek bezpieczeństwa obecnych.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 590

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa lubelskiego
Top