Urząd Stanu Cywilnego Obsza

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Obsza 23-413, woj. lubelskie
Obsza 36
tel.: 84 689-10-02 w. 45
http://www.ugobsza.bip.lubelskie.pl
ugobsza@wp.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Obsza
Na wniosek narzeczonych kierownik USC może przyjąć oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem, w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo osób obecnych na ślubie oraz zachowującym uroczystość ceremonii. Taki ślub wymaga od narzeczonych dodatkowej opłaty (1000 zł). Ze względów organizacyjnych Urząd Stanu Cywilnego w Obszy 36 prosi o zgłaszanie ślubu w plenerze 3 miesiące przed uroczystością. Ślub cywilny wymaga obecności dwóch świadków, wobec których jest tylko wymagana pełnoletność i posiadanie dowodu osobistego w dniu ceremonii. W dniu zgłaszania ślubu w USC, konieczne jest przedstawienie dokumentów - tożsamości, urodzenia, innych zaświadczeń (jeśli nupturient nie jest pełnoletnim kawalerem/panną), dowodów wpłat na konto urzędu. Zawarcie związku małżeńskiego następuje w wyznaczonym dniu i miejscu, ceremonia trwa 20-40 minut.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 538

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa lubelskiego
Top