Urząd Stanu Cywilnego Janowiec

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Janowiec 24-123, woj. lubelskie
ul. Radomska 2
tel.: 81 881 58 00
http://www.janowiec.pl
gmina@janowiec.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Janowiec
Spotkanie z urzędnikiem nie trwa długo. Jeżeli dobrze się do niego przygotujecie zajmie Wam zaledwie 15 minut. Zaplanujcie je nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż miesiąc przed wybraną datą ślubu. Im wcześniej, tym łatwiej będzie Wam zarezerwować wymarzony dzień ceremonii. Podczas wizyty potrzebować będziecie dowodów osobistych, a w przypadku urzędu innego niż ten w miejscu Waszego zamieszkania, odpisów aktów urodzenia. O dodatkowe zaświadczenia postarać muszą się również cudzoziemcy, rozwodnicy, wdowcy i kobiety między 16 a 18 rokiem życia, które potrzebują zgody sądu rodzinnego. Wraz z urzędnikiem ustalicie datę oraz miejsce wydarzenia. Jeżeli zdecydowaliście się na ślub plenerowy, będziecie poproszeni o złożenie dodatkowego wniosku i uiszczenie wyższej opłaty. Istotne jest także podanie nazwiska, jakie para przyjmie po ślubie i jakie nosić będą jej dzieci. Na zakończenie spisuje się zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 501

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa lubelskiego
Top