Urząd Stanu Cywilnego

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
22-110, woj. lubelskie
ul. Niepodległości 44
tel.: 82 568 60 33
http://www.ruda-huta.pl/
sekretariat@rudahuta.pl
Urząd Stanu Cywilnego -
Ruda-Huta to urokliwa gmina wiejska w województwie lubelskim. Tamtejszy Urząd Stanu Cywilnego mieści się przy ulicy Niepodległości 44. Przygotowania do zawarcia związku małżeńskiego przed urzędnikiem państwowym polegają głównie na ustaleniu spraw organizacyjnych (data, miejsce, oprawa) oraz wypełnieniu i dostarczeniu dokumentacji (akty urodzenia, dowód opłaty skarbowej 84 zł, ew. Akt poprzedniego małżeństwa). Przygotowania można rozpocząć maksymalnie 3 miesiące przed zarezerwowaną datą ślubu. Istotny jest też wybór świadków ceremonii, którzy powinni być pełnoletni. Nie ma natomiast wymogów prawnych co do ich płci, zwyczajowo młodzi wybierają parę bliskich znajomych, którzy wspierają ich także w przygotowaniach wesela oraz podpisują akt małżeństwa. Jest to najważniejszy dokument, który potwierdza wasze małżeństwo.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 174

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa lubelskiego
Top