Urząd Stanu Cywilnego

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
21-030, woj. lubelskie
czyzna 127 A
tel.: 81 503 10 81
http://www.konopnica.eurzad.eu
sekretariat@konopnica.eurzad.eu
Urząd Stanu Cywilnego -
Młoda para wybierająca Urząd Stanu Cywilnego, niezależnie od miejsca zamieszkania, jest zobowiązana zgłosić się do niego osobiście co najmniej 31 dni przed planowaną datą ślubu. Dokumenty jakie powinni mieć ze sobą to dowód osobisty lub paszport, a urzędnik za pomocą elektronicznego systemu migruje akty urodzenia. W obecności urzędnika narzeczeni podpisują oświadczenie, iż nie ma okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego. Spisują swoje dane personalne oraz dane świadków, którymi mogą być tylko osoby pełnoletnie. Jeżeli marzeniem młodych jest ślub w plenerze składają wniosek do kierownika USC, który po zapoznaniu się z warunkami jakie zapewnia to miejsce wydaje odpowiednią decyzję. W dniu ślubu nowożeńcy wraz ze świadkami mają obowiązek stawić się wcześniej po to by uzupełnić dokumentacje. Oficjalnym i prawnym potwierdzeniem zawarcia małżeństwa jest akt małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 141

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa lubelskiego
Top