Urząd Stanu Cywilnego

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
88-100, woj. kujawsko-pomorskie
sevelta 36-38
tel.: 52-3555311
http://www.bip.inowroclaw.pl
prezydent@inowroclaw.pl
Urząd Stanu Cywilnego -
Po pierwsze trzeba ją dobrze zaplanować. Spotkanie z urzędnikiem powinno odbyć się nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż 31 dni przed planowaną datą ceremonii. Zaleca się jednak, aby nie robić tego na ostatnią chwilę, szczególnie jeżeli zależy nam na dogodnym terminie. Na wizytę stawić trzeba się osobiście z ważnymi dokumentami tożsamości. Jeżeli wybrano urząd poza miejscem zamieszkania, niezbędne będą także odpisy aktów urodzenia. Dodatkowych zaświadczeń potrzebować będą również wdowcy, rozwodnicy, cudzoziemcy i kobiety między 16 a 18 rokiem życia. Na spotkaniu ustala się datę oraz miejsce ślubu. Narzeczeni, którzy zdecydują się na ślub plenerowy, proszeni zostaną o złożenie stosownego wniosku oraz uiszczenie wyższej opłaty skarbowej. Po spisaniu zaświadczenia o braku jakichkolwiek przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa, formalności przedślubne są zakończone.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 221

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa kujawsko-pomorskiego
Top