Urząd Stanu Cywilnego Mrocza

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Mrocza 89-115, woj. kujawsko-pomorskie
Plac 1 Maja 20
tel.: 52-3867413
http://www.mrocza.pl
urzad@mrocza.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Mrocza
Młodzi decydujący się na ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mroczy przy pl. 1 Maja 20 powinni zgłosić się do urzędu z następującymi dokumentami: ważnym dowodem osobistym lub paszportem, odpisem aktu urodzenia oraz jeśli aktualny stan cywilny narzeczonych tego wymaga, konieczny jest akt zgonu małżonka oraz orzeczenie o rozwodzie. Zgłoszenie przed kierownikiem zamiaru wstąpienia w związek małżeński możliwe jest nie wcześniej niż trzy miesiące przed planowaną datą, ale też nie później niż 31 dni przed. Podczas tej wizyty, poza ustaleniami dotyczącymi daty, godziny i miejsca ślubu, podejmowana jest także decyzja w kwestii przyszłego nazwiska. Aby dopełnić wszelkich formalności ważne są także opłaty: obowiązująca w tym czasie opłata za wydanie aktu małżeństwa, opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego w Mroczy - 1000 zł. Kolejnym etapem jest już sama ceremonia i uroczyste złożenie przysięgi i podpisów (także dwóch świadków) pod oświadczeniem o zawarciu związku małżeńskiego.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 436

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa kujawsko-pomorskiego
Top