Urząd Stanu Cywilnego Nowa Wieś Wielka

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Nowa Wieś Wielka 86-060, woj. kujawsko-pomorskie
ul. Ogrodowa 2
tel.: 52-3206862
http://www.nowawieswielka.pl
ug@nowawieswielka.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Nowa Wieś Wielka
Urząd Stanu Cywilnego w Nowej Wsi Wielkiej znajduje się na ul. Ogrodowej 2. Planując ślub cywilny należy zgłosić się do kierownika USC przynajmniej 31 dni przed pożądanym terminem. Śluby cywilne mogą być zawierane w dowolny dzień tygodnia, z wyłączeniem ustawowych dni wolnych od pracy. Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC trwa 20-40 minut i może być równie piękną i uroczystą ceremonią jak ślub kościelny. Wszystko zależy od narzeczonych i ich wyobraźni, bowiem prawo polskie daje możliwość organizacji ślubu w wybranym przez młodych miejscu (powinno ono spełniać warunek bezpieczeństwa gości i być godne tej ceremonii). Ślub cywilny wiąże się z opłatami skarbowymi za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł, ślub w plenerze 1000 zł, wydanie aktu urodzenia 22 zł. Warunkiem zawarcia ślubu w USC jest obecność dwóch pełnoletnich świadków, których podpis jest wymagany w dokumentacji ślubnej.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 308

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa kujawsko-pomorskiego
Top