Urząd Stanu Cywilnego Ciechocin

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Ciechocin 87-408, woj. kujawsko-pomorskie
Ciechocin 172
tel.: 56-6837781
http://www.ciechocin.pl
ciechocin@ciechocin.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Ciechocin
Przyszli nowożeńcy są zobowiązani stawić się w wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego co najmniej na miesiąc i jeden dzień przed planowanym ślubem. Koniecznie trzeba zabrać ze sobą dowody osobiste i skrócone odpisy aktu urodzenia, chociaż te Urząd może pobrać z elektronicznego systemu. Wypełnianie dokumentów i deklaracji w tym o noszonym po ślubie nazwisku nie trwa długo. By para mogła się pobrać musi otrzymać poświadczenie, że nie ma żadnych okoliczności, które wykluczają wstąpienie w związek małżeński. Na wniesieniu opłaty urzędowej kończy się najważniejszy etap formalny. Jego druga część odbywa się na kilkanaście minut przed samą ceremonią. Co ważne młodzi oraz świadkowie muszą mieć przy sobie dowody tożsamości i zjawić się w Urzędzie kilkanaście minut wcześniej. Ceremonia trwa około 20 minut, a po jej zakończeniu para staje się małżeństwem co zostaje formalnie potwierdzone wydanym aktem.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 373

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa kujawsko-pomorskiego
Top