Urząd Stanu Cywilnego Aleksandrów Kujawski

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Aleksandrów Kujawski 87-700, woj. kujawsko-pomorskie
ul. Słowackiego 8
tel.: 54-2826811
http://www.aleksandrowkujawski.pl
sekretariat@aleksandrowkujawski.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Aleksandrów Kujawski
Z racji tego, iż coraz większą popularnością cieszą się śluby cywilne, przypomnijmy, jakie powinności czekają przyszłych małżonków. Jeżeli Aleksandrów Kujawski jest miastem, w którym ma się odbyć ceremonia zaślubin, pierwszym obranym kierunkiem powinien być Urząd Stanu Cywilnego, mieszczący się przy ulicy Słowackiego 8. Wizyta powinna nastąpić nie szybciej niż na trzy miesiące przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa i nie później niż na miesiąc przed nim. Są pewne okoliczności, powodujące, iż kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wyda zgodę na ślub w szybszym terminie. Podczas rozmowy z pracownikami USC ustala się termin ślubu, kwestię ewentualnych zmian nazwiska osób wstępujących w związek małżeński oraz ich dzieci. Wskazuje się także świadków, którzy będą towarzyszyli Młodej Parze podczas uroczystości. W dniu ślubu należy stawić się w USC szybciej, zwyczajowo jest to pół godziny, jednakże informacja o czasie przybycia do USC jest określana na pierwszym spotkaniu. Co istotne – trzeba pamiętać o tym, by zarówno małżonkowie jak i świadkowie posiadali przy sobie ważne dokumenty tożsamości. Zawarcie związku małżeńskiego zwieńcza wręczenie Młodej Parze trzech egzemplarzy skróconych odpisów zawarcia małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 691

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa kujawsko-pomorskiego
Top