Urząd Stanu Cywilnego Jeżewo

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Jeżewo 86-131, woj. kujawsko-pomorskie
ul. świecka 12
tel.: 52-3307818
http://www.ug-jezewo.lo.pl
sekretariat@ug-jezewo.lp.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Jeżewo
Zacznijmy od dokumentów, które należy przegotować przed pierwszą wizytą w Urzędzie Stanu Cywilnego. Podstawą jest zabranie dokumentu potwierdzającego tożsamość, odpisu aktu urodzenia, zaświadczenia o niewystępowaniu okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego. Odpisy aktów urodzenia są w tej chwili dostępne w wersji elektronicznej, co znacznie ułatwia przygotowania. Dodatkowe dokumenty muszą zabrać ze sobą osoby nieposiadające jeszcze obywatelstwa polskiego, kobiety przed osiemnastym rokiem życia, wdowcy oraz osoby, które będą zawierać związek małżeński ponownie. Podczas wizyty w urzędzie narzeczeni podejmują decyzję związaną z datą ślubu oraz jego miejscem, a także nazwiskami noszonymi po ślubie. Można przyjąć wspólnie jedno nazwisko, zostać przy obecnych nazwiskach bądź wybrać dwuczłonowe. W następnej kolejności dokonuje się wyboru świadków.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 421

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa kujawsko-pomorskiego
Top