Urząd Stanu Cywilnego Lubicz Dolny

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Lubicz Dolny 87-162, woj. kujawsko-pomorskie
Dolny ul. Toruńska 24
tel.: 56-6782708
http://www.lubicz.pl
info@lubicz.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Lubicz Dolny
Planowanie ślubu cywilnego powinni rozpocząć Państwo przynajmniej miesiąc przed jego planowaną datą. Należy udać się w tym celu do dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego. Tam zostaniecie Państwo poproszeni o ukazanie skróconych aktów urodzenia oraz dowodów tożsamości. Urzędnik jest zobowiązany sprawdzić, czy nie występuje powód uniemożliwiający zawarcie związku małżeńskiego np. posiadanie małżonka przez jedną z osób bądź bliskie pokrewieństwo. Są to już prawie wszystkie formalności związane z ceremonią. Ich dalsza część dokonywana jest bezpośrednio przed uroczystością zaślubin. Wtedy to wraz z świadkami podpiszą Państwo stosowne dokumenty. Konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających tożsamość wszystkich podpisujących. Gdy zostanie to wykonane następuje długo wyczekiwany moment ślubu.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 539

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa kujawsko-pomorskiego
Top