Urząd Stanu Cywilnego Dobrcz

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Dobrcz 86-022, woj. kujawsko-pomorskie
ul. Długa 50
tel.: 52-3648010
http://www.dobrcz.bip.net.pl
dobrcz@dobrcz.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Dobrcz
Najpóźniej 31 dni przed planowaną datą ślubu narzeczeni udają się do wybranego Urzędu Stanu Cywilnego z dowodami lub paszportami i załatwiają potrzebne formalności. Urzędnik sporządza dane, uzupełnia informacje o świadkach, ustala się konkretną datę i godzinę ślubu i wnosi opłatę urzędową. Rolą urzędnika jest przygotowanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Jeżeli para chce się pobrać poza Urzędem musi złożyć stosowny wniosek i uzyska zgodę kierownika Urzędu. Ceremonia ślubna trwa zazwyczaj nie dłużej niż 20 minut. Młoda para i świadkowie kilkanaście minut przed jej rozpoczęciem z dowodami tożsamości i uzupełniają protokoły. Ich podpis widnieje także na akcie zawarcia małżeństwa. Ta część następuje po złożeniu przysięgi małżeńskiej i nałożeniu obrączek. Odpis aktu zostaje przekazany nowo upieczonym małżonkom w ten sam dzień.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 387

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa kujawsko-pomorskiego
Top