Urząd Stanu Cywilnego Drzycim

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Drzycim 86-140, woj. kujawsko-pomorskie
ul. Podgórna 10
tel.: 52-3317079 wew.26
http://www.ww.bip.drzycim.pl
ug@drzycim.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Drzycim
Pary chcące zawrzeć związek małżeński udają się do Urzędu Stanu Cywilnego mieszczącego się przy ul. Podgórnej 10. Zgodnie z polskim prawem małżeństwo mogą zawrzeć osoby dorosłe. Sąd może warunkowo pozwolić kobiecie, która ukończyła 16 lat. Dokumenty narzeczeni muszą złożyć osobiście, przedkładając urzędnikowi dowód tożsamości. Potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego jest zaświadczenie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie związku, które przygotowuje urzędnik. Od tego momentu ślub może zostać zawarty najwcześniej miesiąc później. Kierownik Urzędu może zezwolić na skrócenie terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy. Ostatnią czynnością jest uiszczenie opłaty skarbowej. Dowody tożsamości są potrzebne narzeczonym i świadkom w dniu ślubu, ponieważ kilkanaście minut przed ceremonią uzupełniają protokoły. Uwieńczeniem zaślubin przed kierownikiem Urzędu jest otrzymanie odpisu aktu zawarcia małżeństwa.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 266

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa kujawsko-pomorskiego
Top