Urząd Stanu Cywilnego Brzozie

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Brzozie 87-313, woj. kujawsko-pomorskie
Brzozie 50
tel.: 56-4912918
http://www.bip.brzozie.pl www.brzozie.pl
ug.brzozie@brzozie.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Brzozie
Warto rozpocząć od wizyty w USC. Uroczystość nie musi odbyć się w sali należącej do urzędu. Istnieje możliwość zaślubin w plenerze, pod warunkiem, że spełni on wymogi bezpieczeństwa i odda dostojny charakter uroczystości. Do USC prosimy zgłosić się z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Na spotkanie koniecznie powinniśmy zabrać dokumenty tożsamości. Urzędnik zada narzeczonym kilka pytań, po których możliwym będzie orzeczenie, czy nie ma przeciwwskazań do małżeństwa. Kwadrans przed ceremonią narzeczeni oraz ich świadkowie powinni stawić się w miejscu uroczystości. Cała czwórka obowiązkowo z dokumentami tożsamości w postaci dowodu osobistego bądź paszportu. W tym czasie zostaną podpisane protokoły ślubne. Zwieńczeniem zaślubin będzie otrzymanie odpisu aktu małżeństwa, który jest formalnym potwierdzeniem ważności ślubu.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 240

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa kujawsko-pomorskiego
Top