Urząd Stanu Cywilnego Czernikowo

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Czernikowo 87-640, woj. kujawsko-pomorskie
ul. Słowackiego 12
tel.: 54-2875001
http://www.czernikowo.pl
info@czernikowo.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Czernikowo
W celu rezerwacji terminu ślubu para musi udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, który mieści się przy ul. Słowackiego 12.Urzędnik weryfikuje dane na podstawie dokumentów tożsamości i rozpoczyna procedurę. Przeprowadza krótki wywiad, po czym sporządza zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Od tego momentu para może się pobrać najwcześniej za miesiąc. Dokładna data i miejsce ceremonii ustalane są właśnie na spotkaniu z urzędnikiem. Na wniosek pary młodej i po uzyskaniu zgody kierownika, ceremonia może się odbyć poza Urzędem, czyli tzw. ślub plenerowy. Ostatni etap to ustalenie kwestii nazwiska po ślubie oraz uiszczenie opłaty skarbowej. Ceremonię ślubu prowadzi zazwyczaj kierownik Urzędu. Trwa ona nie dłużej niż 20 minut i kończy się podpisaniem aktu małżeństwa, którego odpis trafia do nowożeńców.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 449

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa kujawsko-pomorskiego
Top