Urząd Stanu Cywilnego

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
88-100, woj. kujawsko-pomorskie
ólowej Jadwigi 43
tel.: 52-3555810-815 wew.845
http://www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl
sekretariat@inowroclaw.ug.gov.pl
Urząd Stanu Cywilnego -
Formalności przedślubnych nie jest wiele, a spotkanie w urzędzie trwa zaledwie około 20 minut. Warto jednak zaplanować tę wizytę zawczasu. Im szybciej ustalimy datę ślubu, tym większe prawdopodobieństwo, że wymarzony termin nie zostanie zajęty przez inne pary. Spotkanie z urzędnikiem odbyć można nie później niż 31 dni i nie wcześniej niż 3 miesiące od planowanej daty ceremonii. Para powinna stawić się na nim osobiście wraz z ważnymi dokumentami tożsamości – dowodem osobistym lub paszportem. Na miejscu ustala się datę oraz miejsce ślubu. Narzeczeni podają również nazwisko, jakie pragną nosić po ślubie i jakie przyjmą ich dzieci. W przypadku uroczystości plenerowej, proszeni są o złożenie dodatkowego wniosku i uiszczenie wyższej opłaty skarbowej. Na koniec urzędnik spisuje dokument, poświadczający brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Ceremonia odbywa się w wyznaczonym dniu przy udziale świadków i zaproszonych gości. Trwa kilkanaście minut.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 186

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa kujawsko-pomorskiego
Top