Urząd Stanu Cywilnego Ujazd

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Ujazd 47-143, woj. opolskie
ul. Sławięcicka 19
tel.: 774048760
http://www.ujazd.pl
umig@ujazd.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Ujazd
Urząd Stanu Cywilnego Gminy Ujazd w woj. opolskim, który odpowiedzialny jest za wszystkie kwestie związane ze ślubem cywilnym mieści się na ulicy Sławięcickiej 19. Termin ślubu oraz jego miejsce musi zostać uzgodnione z kierownikiem USC, przy czym nie może on odbyć się wcześniej jak 31 dni po złożeniu zapewnienia o braku przeszkód. Urzędnik również decyduje, czy wybrana lokalizacja poza urzędem spełnia wymóg bezpieczeństwa i jest godna uroczystości. Ślub np. w plenerze wymaga opłaty 1000 zł. Dokumenty niezbędne do przygotowania ślubu cywilnego to: akty urodzenia, dowody tożsamości i potwierdzenie opłaty za akt małżeństwa (84 zł). Dodatkowe akty potwierdzające aktualny stan cywilny muszą złożyć rozwodnicy, cudzoziemcu oraz wdowcy. W dniu ceremonii niezbędna jest obecność dwóch świadków, którzy muszą mieć przy sobie dowody osobiste.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 360

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa opolskiego
Top