Urząd Stanu Cywilnego Niemodlin

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Niemodlin 49-100, woj. opolskie
USCul. Bohaterów Powstań śląskich 37
tel.: 774606295
http://www.niemodlin.pl
um@niemodlin.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Niemodlin
Osoby planujące małżeństwo są zobowiązane złożyć przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Niemodlinie przy ul. ul. Bohaterów Powstań śląskich 37: pisemne oświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, dowody osobiste do wglądu, odpisy aktu urodzenia, potwierdzenia opłat skarbowych, dokumenty określające aktualny stan cywilny. Ślub możliwy jest po upływie 31 dni od zgłoszenia (zgłoszenie jest ważne przez 6 miesięcy). Młodzi mogą złożyć pisemny wniosek do kierownika USC o ślub poza urzędem, wyraża on zgodę jeśli wskazane miejsce jest godne i bezpieczne dla uczestników. Koszt takiego ślubu to 1000 zł. W dniu ceremonii młodzi wraz ze świadkami powinni przybyć 15 minut przed ustaloną godziną, okazać dowód tożsamości i uzupełnić protokół, na podstawie którego kierownik USC sporządza akt małżeństwa (wymaga opłaty skarbowej 84 zł).

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 454

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa opolskiego
Top