Urząd Stanu Cywilnego Praszka

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Praszka 46-320, woj. opolskie
Plac Grunwaldzki 13
tel.: 34-3592468
http://www.praszka.pl
usc@praszka.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Praszka
Miasto Praszka wyróżnia się nietypowym rynkiem, którego centrum porośnięte jest drzewami. Naturalne warunki przyrodnicze, atrakcyjne kompleksy leśne oraz czyste wody rzek i strumieni przyciągają osoby spragnione odpoczynku. Do zabytków należą m. in. budynek dawnej synagogi oraz muzeum regionalne. USC mieści się przy Placu Grunwaldzkim, pod numerem 13. Narzeczeni mogą wybrać ceremonię w urzędzie lub, po uzyskaniu zgody i wniesieniu dodatkowej opłaty 1000 zł, zdecydować się na uroczystość w parku czy wynajętej Sali. Tradycyjna forma ślubu jest bezpłatna, narzeczeni ponoszą jedynie koszt sporządzenia aktu małżeństwa (84 zł). Ceremonii udziela kierownik USC w obecności świadków. Zakłada w tym dniu specjalny insygnia – złoty łańcuch z orłem.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 717

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa opolskiego
Top