Urząd Stanu Cywilnego Łambinowice

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Łambinowice 48-316, woj. opolskie
ul. Generała Zawadzkiego 29
tel.: 77 43 11 349
http://www.lambinowice.pl
ug@lambinowice.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Łambinowice
By Urząd Stanu Łambinowice mógł przygotować się w pełni od strony formalnej do udzielenia ślubu, musi zostać powiadomiony minimum miesiąc wcześniej od planowanej daty ceremonii. Wówczas należy przygotować dokumenty takie jak dowody osobiste oraz skrócone akty urodzenia obojga małżonków. Jesli urzędnik stwierdzi, iż nie isteją żadne przeciwskazania, kolejną datą stawienia się w Urzędzie Stanu Cywilnego jest dzień złożenia uroczystej przysięgi. Wówczas, Para Młoda oraz świadkowie powinni się pojawić na miejscu przed wyznaczonym czasem, by okazać dowody tożsamości i podpisać wskazane dokumenty. Następnie w obecności pozostałych zaproszonych gości zostanie złożona przysięga małżeńska, potwierdzona spisaniem uroczystego aktu ślubu.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 397

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa opolskiego
Top