Urząd Stanu Cywilnego Gogolin

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Gogolin 47-320, woj. opolskie
ul. Krapkowicka 6
tel.: 77-4076804
http://www.gogolin.pl
usc@gogolin.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Gogolin
Wizyta w Urzędzie musi się odbyć nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 31 dni przed planowanym terminem ślubu. Narzeczeni muszą się zjawić osobiście wraz z ważnymi dowodami osobistymi. Do odpisów aktów urodzenia USC ma dostęp poprzez system elektroniczny. Cudzoziemcy, rozwodnicy oraz wdowcy muszą przygotować dodatkowe dokumenty. Kobiety niepełnoletnie, które ukończył 16 rok życia muszą mieć ze sobą zgodę sądu rodzinnego. W trakcie rozmowy uzgodnione zostaną data i miejsce uroczystości, dane światków oraz nazwisko, jakie nosić będą przyszli małżonkowie i ich dzieci. Pracownik Urzędu przygotuje także zaświadczenie o braku prawnych przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego. Ceremonia zaślubin odbywa się w budynku wybranego Urzędu lub w innej lokalizacji, jeżeli para wcześniej złożyła odpowiedni wniosek i uiściła wymaganą opłatę skarbową. Młodzi oraz świadkowie powinni pojawić się na miejscu przynajmniej kwadrans wcześniej, by spisać protokół.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 490

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa opolskiego
Top