Urząd Stanu Cywilnego Kolonowskie

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Kolonowskie 47-110, woj. opolskie
ul. Księdza Czerwionki 39
tel.: 774611140
http://www.kolonowskie.pl
umig@kolonowskie.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Kolonowskie
Kto może wziąć ślub cywilny? Mogą to być osoby pełnoletnie różnej płci, które nie są ubezwłasnowolnione, nie są ze spokrewnione lub nie pozostają w stosunku przysposobienia. Aby wstąpić w związek małżeński konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Aby to zrobić należy się wybrać do Urzędu Stanu Cywilnego. Może to być dowolny Urząd na terenie całego kraju, ponieważ nie obowiązuje już rejonizacja. Jednocześnie warto zaznaczyć, że ślub może odbyć się w plenerze, jeśli wniesiona zostanie opłata w wysokości 1000 zł. W wypadku standardowego ślubu wynosi ona 84 zł. Wracają jednak do zaświadczenia, to koniecznie musicie posiadać podczas wizyty w Urzędzie dowód osobisty i skrócony akt urodzenia. Jeśli nie jest to Wasz pierwszy ślub, to niezbędne będą dodatkowe dokumenty. Następnie ustalana jest data ślubu. Może to być od 1 do 6 miesięcy od tej wizyty.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 240

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa opolskiego
Top