Urząd Stanu Cywilnego Dobrodzień

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Dobrodzień 46-380, woj. opolskie
Plac Wolności 1
tel.: 34-3575100 wew.40
http://www.dobrodzien.pl
urzad@dobrodzien.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Dobrodzień
Osoby wstępujące w związek małżeński nie mają obowiązku przedkładać skróconych aktów urodzenia, gdyż to Urząd może pobrać je z elektronicznego systemu. Narzeczeni zobowiązani są natomiast do pojawienia się w Urzędzie z dowodami tożsamości i co istotnie nie później niż miesiąc przed planowaną datą ślubu. Podczas spotkania Urzędnik wydaje zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Ustalana jest dokładna data i miejsce ślubu, dane świadków oraz zmiana nazwiska. Ostatnią czynnością jest uiszczenie opłaty skarbowej. W dniu ślubu z kolei świadkowie, którymi mogą być wyłącznie osoby dorosłe muszą wraz z młodymi kilkanaście minut przed ceremonią by wypełnić dokumenty. Najważniejsza uroczystość trwa niespełna 20 minut, a jej przebieg jest prosty. Kierownik Urzędu wygłasza mowę, para składa przysięgę, zakłada obrączki i podpisuje akt zawarcia małżeństwa, którego odpis może otrzymać jeszcze tego samego dnia.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 470

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa opolskiego
Top