Urząd Stanu Cywilnego Wiślica

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Wiślica 28-160, woj. świętokrzyskie
ul. Batalionów Chłopskich 62
tel.: 41-3792106
http://www.wislica.pl
urzad@ug.wislica.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Wiślica
W Wiślicy, woj. świętokrzyskie, Urząd Stanu Cywilnego mieści się na ul. Batalionów Chłopskich 62. Zniesienie rejonizacji umożliwia zawarcie małżeństwa w tej malowniczej gminie nie tylko jej mieszkańcom. Formalności związane ze ślubem cywilnym narzeczeni muszą wypełnić osobiście, niezbędne będą do tego ważne dowody osobiste, akty urodzenia oraz akty potwierdzające rozwód lub zgon małżonka. Kierownik USC ustala, czy nie istnieją między nupturientami okoliczności uniemożliwiające im pobranie się. Koszty związane ze ślubem cywilnym to opłata skarbowa za akt małżeństwa, która w Wiślicy wynosi 75 zł, dodatkowo opłacie podlega każde złożone podanie. W przypadku niekonwencjonalnej ceremonii poza budynkiem USC wymagana jest opłata dodatkowa 1000 zł. Ślub cywilny polega na złożeniu oświadczeń i podpisów pod aktem małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 579

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa świętokrzyskiego
Top