Urząd Stanu Cywilnego Bliżyn

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Bliżyn 26-120, woj. świętokrzyskie
ul. Kościuszki 79 A
tel.: 41-2541104 w.48
http://www.ugblizyn.bip.doc.pl
uscblizyn@wp.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Bliżyn
Pierwsze kroki należy skierować do USC przy ul.Kościuszki 79A w Bliżynie. Czynimy to kilka tygodni wcześniej, minimalnie 31 dni przed terminem ślubu. Wtedy też należy zabrać dokumenty potwierdzające tożsamość. Rozmowa z urzędnikiem zakończy się decyzją, czy nie zaistniały okoliczności uniemożliwiające ślub. Jeśli takowe by się pojawiły, młodzi mogą odwołać się od decyzji. Miejsce ceremonii zależy od przyszłych nowożeńców. Standardowo ma ona miejsce w sali USC, jednak za dodatkową opłatą można wskazać inne miejsce. Wtedy zgodę musi wydać kierownik USC. Aby taką otrzymać miejsce musi mieć charakter dostojny, a przede wszystkim być bezpieczne dla uczestników. W dniu ślubu, młodzi i ich świadkowie muszą przybyć na miejsce około 15 minut wcześniej. Prosimy pamiętać o dokumentach tożsamości, by możliwym było podpisanie protokołów małżeństwa. Na koniec młodzi otrzymają odpis aktu małżeństwa.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 281

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa świętokrzyskiego
Top